Damsky Investicni Klub

Časté otázky a odpovědi

Co je to investiční klub?

Investiční kluby sdružují osoby se společným zájmem – tím je investování.
Členové takových klubů se scházejí na společných setkáních, kde jsou informováni o vývoji na kapitálových trzích, o nových investičních nástrojích a možnostech investování, o vhodných investičních strategiích - tedy o nejvhodnějším způsobu, jak investovat.

Obecně jsou investiční kluby členěny podle skupin osob například na profesní, manažerské, regionální, dámské, pánské či studentské. Anebo podle investičního zaměření na obchodování s realitami, akciemi, vínem, podílovými fondy a podobně.

Jak kluby fungují?

Existují tři základní formy investičních klubů:

  • klub s aktivním investováním: platí zde povinnost vkladu a pravidelných finančních příspěvků. Klub sdružuje prostředky od svých členů, ty jsou pak podle dohody členů klubu investovány v rámci tzv. dispozičních večerů a zisky se rozdělují rovným dílem mezi členy klubu.
  • klub s podílem na řízení podílového fondu: profesionální správce založí pro klub speciální fond a navrhuje, které akcie má fond nakoupit. Členové klubu o transakci hlasují a spolurozhodují o investiční strategii. Investují formou nákupu podílových listů klubového fondu.
  • klub jako platforma pro setkávání zájemců o investování: tento nesdružuje prostředky od svých členů. Součástí jeho programu jsou především přednášky a společenské akce. Nezřídka bývá podporován institucí - sponzorem klubu, například bankou nebo brokerem.
    Právě sem patří i Dámský investiční klub České spořitelny.

Co je cílem Dámského investičního klubu?

  • Vytvořit zázemí pro výměnu znalostí a zkušeností v oblasti investování.
  • Rozšířit odborné vědomosti v oblasti vývoje na kapitálových trzích, nových investičních nástrojů a konkrétních investičních strategií atraktivní formou.
  • Prezentovat přední odbornice v oboru, které srozumitelně představí novinky a podělí se o poznatky přímo ze své praxe.
  • Navazovat neformální vztahy v rámci pravidelných odborně-společenských setkání.
  • Posilovat vědomí sounáležitosti mezi ženami, správkyněmi rodinných i osobních financí.

 


 

Pro členky klubu