Privátní bankovnictví: diskrétní profesionálové


Podobně jako v jiných oblastech lidské činnosti také v privátním bankovnictví platí, že pokud vás práce baví, jste ochotni udělat i něco navíc a pravděpodobnost vašeho úspěchu tak roste, říká regionální ředitelka Erste Private Banking Barbara Pošívalová. Ví, o čem hovoří - s privátním bankovnictvím má bohaté zkušenosti, především ze Švýcarska. Pracovala totiž mimo jiné pro renomovanou Credit Suisse Private Banking. 

O privátním bankovnictví panují různé, někdy možná až trochu zkreslené představy. Co si pod ním máme představit?
 
Stručně řečeno jsou to vlastně bankovní služby pro nejbohatší zákazníky. V České republice nabízejí většinou banky tuto službu klientům, kteří jim svěří alespoň deset, v některých případech ale nejméně dvacet milionů korun. Podstatou privátního bankovnictví je přitom dlouhodobý vztah klienta a bankéře, založený na absolutní důvěře a diskrétnosti. Ze zahraničních zkušeností vím, že nejbohatší klienti bývají nejnáročnější. Privátní bankéř pro ně většinou symbolizuje banku, jejíž služby využívají. Očekávají proto od něj, že jim vyřídí vše od platebních příkazů, přes investiční poradenství, zajištění úvěrové linky, nákup zlata až po pomoc s nákupem či prodejem firmy. Ale také že pro ně přes právní kancelář například založí společnost, nabídne jim řešení v oblasti daňového poradenství, vyřídí dědictví třeba prostřednictvím založení nadace a zabezpečí mnoho dalších služeb, ať už jde o zajištění ubytování ve vybraných hotelech, nebo školy pro děti. Služby rodinných zahraničních bank navíc zahrnují doplňkový servis, například občerstvení v diskrétní restauraci v budově, kde banka sídlí, případně i servírování vlastních vín.

Jak je to v České republice?

U nás se rozsah těchto služeb poněkud liší. Privátní banky nabízejí hlavně investiční poradenství v oblasti cenných papírů, správy aktiv či v oblasti umění. Ty velké mohou zásluhou své velikosti nabídnout klientům například i služby korporátní banky nebo jiných segmentů. U privátních klientů bývá standardem nabídka zvaná concierge, což jsou asistenční služby.  Prostřednictvím klientovy kreditní karty může privátní bankéř zajistit třeba lístky na atraktivní zahraniční koncert, výstavu nebo sportovní akci. Během pobytu v zahraničí má přitom klient samozřejmě možnost využívat veškeré služby mateřské banky.

Co máte nyní v pozici regionální ředitelky Erste Private Banking České spořitelny na starosti?

Řídím tři obchodní týmy privátních bankéřů – dva působí v Rytířské ulici v Praze, třetí se zaměřuje na východní a severní Čechy. Jako členka vedení se podílím na jejich řízení, na tvorbě dlouhodobé strategie Erste Private Banking a na plnění našich dlouhodobých strategických cílů. Mám také na starosti komunikaci s externími obchodními partnery této společnosti.

Do čeho čeští klienti Erste Private banking nejvíce investují a proč? Jak jim může být v tomto směru Česká spořitelna nápomocna?

Češi určitě patří ke konzervativnějším investorům. Čeští klienti Erste Private Banking proto většinou investují do pevně úročených cenných papírů a strukturovaných produktů, které jsou v různém poměru zastoupeny v jejich portfoliích. Nabídku našich produktů doplňuje řada fondů reprezentujících různé investiční strategie, především ze skupiny Erste Bank, která nyní patří k nejstabilnějším finančním institucím v regionu. Nedávno jsme svou nabídku rozšířili o možnost přímo investovat do zlata. Velkou výhodou Erste Private Banking je i rozsáhlé analytické zázemí v oblasti investic. Mezi naše hlavní produkty zde neodmyslitelně patří i asset management neboli správa aktiv, řízená různými investičními styly a zohledňující individuální potřeby daného klienta. Ač to bude znít trochu jako klišé, snažíme se jim přinášet řešení na míru především v oblasti strukturovaných produktů. V rámci otevřené architektury, především u fondových řešení, vyhledáváme na trhu tu největší kvalitu – nabízíme fondy významných světových „finančních značek“. Naše komplexní nabídka je ale vždy přizpůsobena aktuálním tržním podmínkám a trendům, které se snažíme zahrnout do tvorby našich produktů tak, aby klientovi přinášela co nejvyšší hodnotu. 

Privátní bankovnictví bývá považováno za doménu mužů. Jak se v této oblasti prosazují ženy bankéřky?

Je to velmi individuální, záleží na konkrétních schopnostech. Tím nemám na mysli pouze odborné znalosti, ale také osobní vlastnosti privátního bankéře. Pokud vás práce baví, jste ochotni udělat i něco navíc, a pravděpodobnost vašeho úspěchu tak roste. Ženy přitom nejsou v privátním bankovnictví výjimkou. Někteří klienti z řad mužů dokonce preferují, když mohou jednat právě s nimi. Ženy coby privátní bankéřky se tedy prosazují v oblasti, která byla dříve považována za mužskou záležitost.

Na závěr mi dovolte tradiční otázku: do čeho investujete své peníze? Jste spíše konzervativnější, nebo odvážnější investorka?

Mé investice jsou zaměřeny především na jistotu. S oblibou investuji do dluhopisů, nemovitostí a také do zlata. Část svých investic mám umístěnu ve švýcarských francích. Pokud bych se ale měla pustit do spekulativnějších investic, vybrala bych si další komodity.

 
František Mašek, Hospodářské noviny

Pro členky klubu