Nová značka, nové možnosti


„Název Česká spořitelna je pro část našich potenciálních firemních klientů například z Koreje či Anglie lingvistický oříšek. Hodláme proto využívat značku Erste Corporate Banking. Umožní nám snáze proniknout na německy mluvící trhy, ale také do rusky hovořících zemí, kde mají právě německy znějící značky velkou tradici a zvuk. I díky této změně se chceme do roku 2014 stát ve většině segmentů českého trhu bankou číslo jedna,“ říká člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny Daniel Heler.

V České spořitelně odpovídáte nejen za divizi finančních trhů, ale také za nabídku produktů a služeb pro firmy. Jaká je u nás situace na tomto trhu? 

Zpočátku měly jistou výhodu nové dravé banky s modelem okopírovaným od mateřských institucí z Německa, Rakouska, Francie a USA. Po privatizaci klíčových českých bank se to změnilo. Přesilovku hrají spíše velké instituce s dostatečným kapitálem a hlubokými zdroji volných peněz. 

Jaké postavení má v tomto směru Česká spořitelna?

Česká spořitelna má tradičně mnoho klientů z veřejného neziskového sektoru a nadnárodní firmy. Nejdůležitější jsou pro nás velké lokální společnosti, soustřeďujeme se ale především na střední a malé firmy, mikropodniky nebo živnostníky. Silně podporujeme rovněž financování nemovitostí, zejména v oblasti rezidenčního bydlení, logistiky a kancelářských prostor. Snažíme se přitom porozumět průmyslovým sektorům a oblastem, ve kterých klient podniká. Pro jednotlivé průmyslové sektory či specifické situace připravujeme speciální Top programy, které klientovi přinášejí kompletní finanční řešení, například Top Engineering atd. V zemědělství nabízíme například Top programy, které zahrnují vše od nákupu dodatečné zemědělské půdy po leasing techniky, včetně zajišťování cen zemědělských komodit a elektřiny, pokud vlastní bioplynovou stanici. Od loňska nabízíme také zvýhodněné financování podniků investujících do technologických inovací.             

Jedním z cílů České spořitelny je stát se do roku 2014 ve většině segmentů nejlepší bankou v ČR.  Jak k tomu může přispět změna značky ve firemním bankovnictví na Erste Corporate Banking?

V řadě segmentů, jako ve zmiňovaném veřejném neziskovém sektoru, již bankou číslo jedna jsme. Po odchodu některých zahraničních hráčů silně vzrostl i náš podíl na financování nemovitostí. Ve všech klientských segmentech, ať jde o služby pro nadnárodní firmy v ČR, malé a střední či lokální společnosti, jsme ostatně mezi prvními třemi. Snažíme se nabízet neortodoxní řešení v situacích, jimž podniky čelí. Jako jedna z mála bank na trhu nabízíme například zajištění cen elektřiny přes finanční deriváty i fyzickou dodávku elektrické energie. Jako jedni z prvních jsme zahájili obchody s rubly a čínskými juany pro vývozce i dovozce. Nabízíme i zajištění cen průmyslových kovů.

Stěžejní je ale značka a překvapivě jsme zjistili, že klienty, kteří naše služby dosud nevyužívali, těžko přesvědčujeme, aby to s námi zkusili. Proto je tu značka Erste Corporate Banking. Název „Česká spořitelna“ je navíc pro část zahraničních klientů, třeba v Německu nebo Koreji, těžko vyslovitelný. Erste Corporate Banking tedy hraje významnou roli jako korporátní, srozumitelný, tradiční a silný pilíř byznysu s klienty pod křídly České spořitelny.

Co má tato změna přinést?

Zvažovali jsme ji i kvůli situaci v evropském bankovnictví. Řada bank po krizi opustila trh nebo je zachránila národní vláda či pomoc z Evropské unie. Evropští a globální klienti proto hledají nové regionální partnery pro střední Evropu. Pozici a strukturu Erste Group lze určitě snadno vysvětlit CFO (Chief Financial Officer – finanční ředitel) či Treasurerovi korporace. Silnou roli v celé skupině hrají sesterské banky, třeba v Rakousku, na Slovensku či v Chorvatsku. To vše je důvod, proč by s námi firmy mohly zvažovat spolupráci. Výsledky průzkumu provedeného agenturou Millward Brown po první fázi korporátní kampaně naznačují, že klienti vnímají značku Erste Corporate Banking velmi příznivě. I pro cílenou pozici prvního hráče na českém trhu. Tradice České spořitelny je pochopitelně hodnota sama o sobě.

Co vše pro firmy chystáte?

Kromě toho, o čem jsem hovořil, se velmi snažíme podpořit inovativnost českého průmyslu a vývozu. Spolu s Českou exportní bankou jsme loni zahájili program Top Export, jehož cílem je pomoci financovat subdodavatele větších investičních celků. Se státní agenturou na podporu exportu EGAP zase vyvíjíme úsilí, jehož smyslem je financování exportu a jeho zajištění na stejné úrovni jako v Německu a ve Francii. Chystáme i komplexní řešení v transakčním bankovnictví, které pod značkou Erste kombinuje factoring, leasing a forfaiting1). Na třech pilířích firemního bankovnictví, tedy řízení firemních financí, financování zahraničního obchodu a korporátních treasury sales2), chceme vybudovat komplexní nabídku atraktivní pro klienty. Důležitá bude kvalita, pružnost a schopnost rychle reagovat. Proto nás zajímají názory klientů a přemýšlíme, jak naši nabídku dále vylepšit.    

Setkáváte se se stížnostmi firem na nedostatek úvěrů či jiných zdrojů financování?

Od roku 2009 jsme nic takového na trhu nezaznamenali. Pokud si klient myslí, že má nedostatečný přístup k úvěru, může se obrátit na jakékoliv naše regionální korporátní centrum v Praze a všech krajských městech. Do dobrých projektů či investic rádi vložíme peníze. Ale musí být bezpečné pro klienta i pro nás. Mýtus, že jsou v České republice potíže s financováním, je třeba srovnat se stavem v Německu, nemluvě o Španělsku, Portugalsku či Irsku, kde je díky daleko složitější ekonomické situaci dostupnost úvěrů opravdu problém. 

Nevymlouvají se ale firmy na chybějící úvěry kvůli nedostatku nápadů a projektů, které lze financovat? 

Občas se sice objeví něco zajímavého, většinou jde ale o další investice stávajících klientů. Česká vláda a její agentury se stejně jako Evropská unie a její agentury snaží pomáhat, ale podnikatelská iniciativa hlavně u začínajících firem je nižší než v Rakousku či Německu. Testem bude seed fond3) pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, který spravujeme pro českou vládu. Má posílit podnikatelskou kulturu v méně rozvinutých krajích, než jsou třeba střední Čechy. 

Do jaké míry ovlivňuje firemní bankovnictví málo pozitivní stav české ekonomiky?

Řada firem odkládá investiční úvěry. Nadále je ale vhodná doba k relativně levným nákupům firem. Velký zájem je o financování vývozu. Atmosféra špatných očekávání či nejistého výhledu bohužel přispívá k tomu, že firmy někdy nejednají racionálně. Předstihové ukazatele z ekonomiky USA, Číny i severní části Evropské unie ale naznačují, že snad máme nejhorší za sebou. Kdybychom hodnotili vývoj české ekonomiky, očištěný o pokles spotřeby domácností a úsporná opatření ve veřejném sektoru, vzrostly by loni průmysl a hrubý domácí produkt o dvě procenta. Vše pozitivní v růstu ekonomiky je postaveno na skutečnosti, že české podniky, včetně menších a středních, úspěšně vyvážejí od Mexika až po Mongolsko.      

Značka Erste Corporate Banking vám tedy umožní rozšířit zahraniční aktivity. Není již ale trh rozdělen?

Nová značka nám pochopitelně pomáhá v německy mluvících zemích. Druhou nejsilnější prodejní síť na státní i firemní dluhopisy máme v Německu, řadu klientů máme ve Švýcarsku. Značka Erste má dobrý zvuk také v rusky hovořících zemích, kde mají německé a německy znějící značky tradici. Výhledově sledujeme i polský trh. Máme tam rovněž řadu aktivit týkajících se kapitálových trhů a investičního bankovnictví, ale třeba i financování fúzí a akvizic. 

Neohrozí vaše cíle faktory, jako jsou výše úrokových sazeb a vývoj kurzu koruny? 

Oba bereme v úvahu. Nízké úrokové sazby dokonce silně zvýhodňují financování projektů či investic. Jejich návratnost se dost zkracuje. Českému průmyslu nejvíc vadí volatilita koruny. Osud vývozu ale nezávisí na kurzu a slabé koruně, ale spíše na konkurenceschopném, dlouhodobě inovovaném produktu či řešení a podpoře vývozu ze strany státu.

Jak může pomoci Česká spořitelna a Erste Corporate Banking firmám při získávání peněz z Evropské unie?

Dlouhodobě spolupracujeme se všemi agenturami EU. Nejprve to byla Evropská banka pro obnovu a rozvoj, nyní jsme hlavním partnerem Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu. Díky spolupráci s nimi můžeme získat pro české klienty velmi levné dlouhodobé zdroje pro investice. Průchodnost projektů usnadňuje dohoda o sdílení rizika s Evropským investičním fondem. S německou vládní agenturou Kreditanstalt für Wiederaufbau, obdobou Českomoravské záruční a rozvojové banky, máme rozsáhlý program zvyšování energetické účinnosti například pro bytová družstva a společenství vlastníků. Dotační management od dceřiné společnosti Grantika, nejúspěšnější při přípravě a schvalování projektů, pomůže klientovi získat a využít dotaci tak, aby ji nemusel vracet. Strategické výhledy naší EU office zase sledují megatrendy a záměry Evropské komise a možnost využití evropských fondů. Snaží se tak klienty připravit na každé programovací období. To další začne v roce 2014.  

Lady In je časopis pro investorky, vy mimo jiné řídíte divizi finančních trhů. Jak se tedy podle vás mohou letos tyto trhy vyvíjet a do čeho má smysl investovat?

Vycházím z mírně optimistického scénáře pro česká i globální aktiva. Na jedné straně stoupá pravděpodobnost korekce cen dluhopisů, hlavně státních a firemních. Nelze čekat, že ceny státních dluhopisů dál porostou. Je ale možné navýšit podíl akcií. Jejich výběr závisí na sektorech, které mají potenciál růstu nebo dostatek hotovosti k výplatě vysokých dividend. Můj tajný tip jsou realitní produkty, které nabízejí zajímavý výnos při relativní stabilitě. A jak naznačují ceny ropy a zlata, zůstávají atraktivními zemědělské komodity a kovy. Zlato je ale drahé, takže ho doporučuji spíše selektivně kupovat při větších korekcích.

České akcie trochu trpí nízkým ohodnocením energetických firem, které souvisí s řadou negativních faktorů, zejména měnící se představou regulátorů a vlád, jak motivovat firmy ke zlepšování ekologických parametrů podnikání, a s tím spojenými emisními povolenkami. Regulací trpí i finanční tituly. Výhled na české akcie je opatrně pozitivní. Nečekám, že jejich ohodnocení klesne, jejich ceny jsou dobré. Nejdůležitější bude vývoj daného sektoru. Zastoupení jednotlivých průmyslových sektorů u nás není velké. Doporučuji proto více se zaměřit na regionální a spíše evropský akciový trh. A na rychle rostoucí ekonomiky, kde k růstu cen akcií přispívá i demografie. Ale v omezeném rozsahu a při striktní aplikaci stop lossů (spodní cenový limit, po jehož dosažení je akcie automaticky prodána) na jednotlivé pozice.


František Mašek, Hospodářské noviny


Vysvětlivky:
1) Factoring
je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb. Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli.

Forfaiting
je odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu původního věřitele (vývozce).

2) Korporátní treasury sales zajišťuje pro firemní klienty denní řízení cash-flow, zajišťování tržních rizik či přístup na peněžní a kapitálové trhy.

3) Seed fond – fond rizikového kapitálu se 100% majetkovou účastí státu zaměřený na investice do majetkových podílů v obchodních společnostech. Jde o nový nástroj podpory podnikání, kdy začínající podnikatelé z něj mohou získat prostředky na rozjezd své firmy založené na nových nápadech a inovacích.

Pro členky klubu