Nenápadný půvab žen v IT světě mužů


O budoucnosti bankovních služeb, rostoucí náročnosti klientů, digitálním bankovnictví, ale i situaci žen v segmentu IT si s paní Elke Meier,  finanční ředitelkou ve společnosti sIT Solutions Erste Group, povídala Věra Tůmová.

Z jakého důvodu jste se rozhodla pro kariéru v controllingu a co tomu předcházelo?

Čísla a matematika mě bavily už od školy. Poté, co jsem odmaturovala, šla jsem na tři měsíce na obchodní akademii (tzv. Business Administrative College) a pak pokračovala ve studiích na ekonomické univerzitě ve Vídni. A tam už mi začalo být jasné, že se chci specializovat na účetnictví a audity. Vlastní profesní kariéru jsem pak nastartovala v Rakousku ve středně velké společnosti zaměřené na audity a daňové poradenství. A to se záhy ukázalo jako velmi dobrý začátek ke vstupu do světa odborníků. Díky své práci jsem tehdy měla jedinečnou možnost detailně poznávat malé i velké společnosti v nejrůznějších typech odvětví.

Jak jste vnímala přesun ze světa účtování a čísel do IT světa? Bylo to složité?
Ne, nebylo to vůbec komplikované. Stále ještě totiž zodpovídám za finance, nyní ovšem s tím rozdílem, že místo v lokální bance v rámci Erste Group mám teď na starosti veškeré rozhodování o financích, které se týká IT problematiky.

Jakým směrem se bude nyní ubírat IT strategie ve skupině Erste a proč?
Naše IT strategie musí pochopitelně vycházet z obchodní strategie celé Erste Group. A vzhledem k tomu, že náš retailový a SME business jsou orientovány lokálně, bude i naše rozhodování o IT řešení zaměřeno lokálně.
Organizačně orientované obory (v rámci Group Markets a Group Centre Functions), jako je Risk Management, účetnictví a Controlling, jsou řízeny centrálně. Proto jsou IT řešení v těchto oblastech také definována centrálně tak, abychom zachovávali jednotný přístup řešení požadavků regulátora i dalších vyšších autorit.

Kdo patří k vašim externím a kdo k interním klientům? A podle čeho pro ně volíte mezi již existujícími IT řešeními a těmi unikátními, vytvářenými na míru?
S naším IT řešením obsluhujeme všechny naše retailové i korporátní klienty nonstop 24 hodin denně 7 dní v týdnu tak, že mohou provádět své bankovní operace kdykoliv a odkudkoliv, kde se zrovna nacházejí. Mezi našimi interními klienty jsou zase všechny obchodní linie banky, Risk Management a další podpůrná oddělení a funkce.
Obvykle se snažíme maximálně využívat již hotová IT řešení všude tam, kde to má smysl. Našim
klientům však chceme přinášet přidanou hodnotu a mít díky tomu i konkurenční výhodu. A podle toho se rozhodujeme buď pro již hotová IT řešení, či pro ta jedinečná, vytvořená pro nás na míru „in-house“.

Můžete nám prosím trochu přiblížit, co si představit pod termíny jako „digital banking“ a „big data“?
Digitální bankovnictví klientovi umožňuje, aby se mohl sám podle sebe rozhodovat, kdy a odkud nás bude kontaktovat. Pro nás to v praxi znamená maximální orientaci na klienta.
Big data: věříme, že bankovní segment je a vždy bude řízen daty. Na tomto poli zvítězí ale jen ten, kdo je schopen správně řídit informace z obou stran, tedy zevnitř i zvnějšku organizace. Pro mne osobně big data představují schopnost řídit neustále rostoucí objem dat se zajištěním přidané hodnoty klientovi i organizaci.

V posledních letech zažíváme razantní změnu v chování i v potřebách klientů. Jakým způsobem na tyto nové trendy zareagoval IT svět v bankách?
V dobách, kdy klienti chodívali do banky v průměru pouze jedenkrát za měsíc, mohly si bankovní domy dovolit využívat tradiční IT struktury. Dnes však klienti na svůj bankovní účet nahlížejí z mobilního telefonu až desetkrát za den. To je mimo jiné z hlediska zajištění bezpečné a stabilní IT struktury mnohem náročnější. Klienti navíc očekávají, že jim poskytneme své služby – doslovně řečeno – zcela zdarma. Spolu s těmito novými trendy ale v IT světě v současnosti probíhá „industriální revoluce“ obdobná té, která se kdysi týkala dodavatelů elektřiny. IT infrastruktura se tak nyní stává pro organizace stále větší komoditou a přináší i dříve neexistující možnosti uspořádání a práce s daty, k nimž náleží i v poslední době stále populárnější tzv. „cloudová řešení“. Specialisté IT totiž musejí na všechny uvedené změny reagovat a současně podle nich vytvářet i takovou IT strukturu, která při všech bankovních operacích s citlivými daty dokáže zajistit maximální zabezpečení. Ochrana dat klientů totiž pro nás bude vždy tou nejdůležitější prioritou.

Na jakých pracovních pozicích v segmentu IT nejčastěji podle vaší zkušenosti působí ženy?
Zhruba 18 procent z odhadovaných 2 700 jsou ženy. Většina z nich přitom pracuje v IT engineeringu a v IT službách, případně působí na pozicích vývojářek a specialistek IT servisu a jako administrátorky.

Máte velice vyčerpávající a časově náročnou práci. Jakým způsobem relaxujete a obnovujete energii?
Volný čas trávím nejvíc s manželem. Děti jsou už dospělé, a tak spolu chodíme na golf, podnikáme různé outdoorové aktivity a staráme se o naše kočky a zahradu. Oba máme také rádi rozmanitou hudbu, a tak často chodíme na koncerty různých žánrů.

Jsme magazín zaměřený na investice. Chtěla bych se vás proto zeptat i na tuto oblast. Jak vám osobně je investování blízké? Investujete do investičních produktů prostřednictvím odborných poradců, nebo jste zkušeným investorem vy sama? Pokud ano, tak jakým produktům dáváte přednost?
Nejvíce dám na svoji vlastní odbornost, ale pochopitelně také zvažuji nabídky mého osobního bankovního poradce. To ostatně doporučuji všem lidem, kteří denně nepracují v obchodě, stejně jako já. Sama mám jinak vlastní investiční mix, který zahrnuje portfolio finančních produktů od spořicích účtů, přes všechny možné typy investičních fondů, životní pojištění či penzijní připojištění až po přímé investice do nemovitostí. Akcie a dluhopisové nástroje mám v portfoliu jen výjimečně. Domnívám se však, že nejlepší strategií je diverzifikace a rozmanitost. Ty jsou důležité nejen pro úspěch firmy, ale i pro osobní investování.

Věra Tůmová

Pro členky klubu