Rozhovor s Helenou Kolmanovou


Vědomosti? Investice pro život!

Vede nový úsek, k němuž se upíná velká pozornost. JUDr. Helena Kolmanová se energicky postavila do čela samostatného odboru ochrany spotřebitele České národní banky, který má zásadní úkol – vzdělávat občany v oblasti financí, a tak je ochraňovat před některými praktikami finančních ústavů. Jak? I RNDr. Monika Laušmanová, ředitelka úseku Centrální řízení rizik České spořitelny, která se ptala za Interní výbor Dámského investičního klubu, se dozvěděla, že jedním z nástrojů finančního vzdělávání nejvíce se zadlužujících skupin bude medializace informací, které odbor získá, a to od mladých až po důchodce.

Lidé se stále více zadlužují, o tom není pochyb. Myslíte si, že zlepšíte stav?
Naším cílem je naučit lidi spravovat své osobní finance tak, aby dokázali myslet na všechny alternativy, které mohou v rodině nastat. Aby si hlavně při plánování hypoték a půjček nechávali zadní vrátka. Nedávno mě totiž šokovaly výsledku průzkumu, který zjišťoval, jak by se české domácnosti vypořádaly s nepředvídatelným výdajem ve výši šesti tisíc korun. Pro šedesát procent oslovených to byla nepřekonatelná překážka. To je přece děsivý výsledek, vždyť takovou částkou může být normální doplatek elektřiny!

Proč lidé neumějí dobře plánovat?
Úroveň vzdělání v oblasti financí je slabá. Stát v roce 1990 nastartoval tržní ekonomiku, ale zjevně si neuvědomil, že na ni národ není připraven. Kromě svobody podnikání měl dát lidem informace. Nejhůř je na tom skupina s nízkými příjmy, a na tu se chceme ve finančním vzdělávání soustředit.

Ale jak k ní chcete dostat informace? Věříte, že tito lidé čtou odborný tisk?
Ne, a právě proto se chceme zaměřit i na deníky typu Metro a 24 hodin, které se rozdávají zdarma. Dále zvažujeme různé osvětové pořady. Jsou ve fázi příprav a počátečních jednání s vybranými partnery. Takže zatím nelze víc konkretizovat.

Prý se chystáte na dospělé diváky zapůsobit i přes zápletky oblíbených seriálů, kde by se například hlavní hrdina mohl zadlužit. Věříte, že tak snáze oslovíte i děti?
Je to stravitelná forma, nicméně se vzděláváním musíme začít už od škol. Proto vyšel manuál finanční gramotnosti pro základní školy a gymnázia. Autorem je zaměstnanec ČNB, který na knížce spolupracoval se svou ženou, učitelkou. Publikace podněcuje děti i k větší komunikaci doma, nabádá je, aby své poznatky přenášely na rodiče, které jsou v tomto strnulejší. Manuál rozesíláme do škol zdarma a podporujeme proškolování učitelů i zapojením našeho lektora.

S čím je váš odbor nejvíce nespokojený?
S klamavými informacemi nebo jejich nedostatečným předáváním. Banky, pojišťovny či obchodníci s cennými papíry si najímají zástupce, a ti se snaží danou službu prodat. Otázkou je jak. Nemá smysl bojovat proti reklamě, v níž prodejce nezmiňuje negativa. Ale pokud se už klient na něco zeptá, měl by dostat korektní odpověď, ne být vmanipulován do nevýhodné smlouvy. Bohužel někdy obchodník nutí klienta podepisovat rychle smlouvu nebo investiční dotazník podle toho, co mu sám nadiktuje. To vše jsou klamavá jednání, ale většinou ústní, a tak se jen těžko prokazují. Proto doporučujeme zvát si k takovým podpisům svědky a nechat si písemně potvrdit nejasné otázky.

Budete o tom vážně diskutovat s finančními institucemi?
Jistě. Chceme, aby samy pochopily potřebu poskytovat korektní informaci a usilovat o to, aby je dávali i jejich externí spolupracovníci. Vždyť za ně nesou určitou odpovědnost. Jen pak klient zůstane klientem. Jen pak bude splácet své závazky. Některé smlouvy navíc zbytečně zahlcují. Jak se má běžný člověk orientovat v dlouhých statích, navíc psaných složitým právnickým jazykem? Vždyť se po pár stránkách ztratí! Věřím, že najdeme společně s finančními institucemi způsob, aby byly smlouvy srozumitelné i klientům bez právního vzdělání.

Může vám pomoci lepší legislativa?
Není třeba více regulací. Pokud budou poskytovatelé služeb řádně plnit povinnosti, vzdělávat klienty, zaměstnance i zprostředkovatele, věřím, že se první výsledky brzy dostaví. A když to bude za tři roky, budu to považovat za obrovský úspěch.

Jak vnímáte současné postavení žen na finančních trzích?
Příležitosti ve finančním světě na našem trhu jsou opravdu malé. Máme snad nějakou generální ředitelku banky nebo pojišťovny? Ne. A pokud se některá žena dostala na vysokou pozici, pak je to cizinka nebo alespoň nějakou dobu v zahraničí pracovala. Možná je to dáno naší povahou, že se bojíme rizika, nebo že se kariérou připravíme o rodinný život. Jak jsem sama poznala, muži si spolu také lépe rozumějí. Možná je důvodem i naše emotivnější vnímání. V případě žen – investorek – ale tento problém nevidím. Každopádně jsme rozvážnější, opatrnější, a to se projeví i na našem investičním portfoliu.

Pro členky klubu