Pomáháme kultivovat finanční trh

Investice jsou v Česku spojeny hlavně s podílovými fondy, v nichž má podle odhadů peníze asi milion a čtvrt domácností. Investují obvykle přes členy Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která sdružuje nejvýznamnější správce fondů či majetku, působící na českém trhu. Jde sice, jak říká její výkonná ředitelka Jana Michalíková, o profesní sdružení, ale poskytované informace mohou využít i ti, jimž jsou fondy určeny, tedy investorky či investoři.

Na českém finančním trhu hraje významnou roli Asociace pro kapitálový trh. Kdy vznikla a jaké je její hlavní poslání?
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vznikla sloučením Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) s Asociací pro kapitálový trh v lednu 2008. Sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti (správce majetku), které jsou činné v ČR i další společnosti působící na kapitálovém trhu, například poradenské a právní firmy, nebo RM-SYSTÉM.

Hájí zájmy svých členů s důrazem na oblast investičního managementu. Její činnost tak přispívá k transparentnosti kapitálového trhu, k jeho důvěryhodnosti a stabilitě. Prosazuje principy poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a pomáhá tak posílit důvěru v kapitálový trh a členy Asociace.

Jde tedy o profesní organizaci. Na co se zaměřuje?
Základním cílem Asociace je rozvoj kolektivního investování v ČR. V rámci připomínkových řízení ČNB  a Ministerstva financí se AKAT aktivně podílí na přípravě nové legislativy, která se týká kolektivního investování i kapitálového trhu. Velkou roli hrají samoregulační předpisy, jimiž se naši členové dobrovolně řídí a pomáhají tak kultivovat kapitálový trh. Důležitý význam má komunikace - pořádáme konference, věnované aktuálním otázkám trhu, jichž se může kromě manažerů zúčastnit i veřejnost.

Aktivně také AKAT působí v Evropské asociaci fondů a asset managementu (EFAMA). Jde hlavně o spolupráci při přípravě nové evropské legislativy, ale i samoregulačních aktivit, nebo informací o kolektivním investování veřejnosti.

Jak můžete pomoci investorům?
Poskytujeme pravidelný informační servis o fondech a asset managementu v ČR. Některé z těchto informací publikují i celostátní deníky a jiná média. Zveřejňujeme jak informace, týkající se přímo investování, tak dokumenty závazné pro naše členy, jejichž prostřednictvím se snažíme kultivovat český kapitálový trh (např. Etický kodex AKAT). AKAT samozřejmě řeší i různé stížnosti. Tyto podněty – jde o porušování samoregulačních či etických principů v oblasti kapitálového trhu našimi členy – šetří Etický výbor Asociace.

Co přesně tedy najdeme na webu AKAT?
Základní informace o Asociaci a našich členech, základní právní předpisy, které se týkají kapitálového trhu a také řadu informací pro investory. Patří k nim aktuální denní, ale i  týdenní hodnoty podílových listů, souhrnná data o vývoji kolektivního investování, tedy prodaných a zpětně odkoupených podílových listech fondů. Pravidelně také zveřejňujeme měsíční, čtvrtletní a roční statistiky o výsledcích fondů a správců majetku (asset managerů).

Chystají se nyní nějaké legislativní změny, které se mohou dotknout fungování účastníků trhu? Jak se případné úpravy mohou dotknout členů AKAT, popř. klientů investičních společností a asset managerů?
Z hlediska nové legislativy se nacházíme v docela bouřlivé době. Do českého právního řádu se implementuje evropská směrnice UCITS IV, což je jedna z nejdůležitějších změn v legislativě týkající se kolektivního investování za poslední dobu. Jde o úpravu master a feeder fondů*, přeshraničních fúzí standardních fondů, uveřejňování klíčových informací pro investory, nebo evropského pasu investičních společností. AKAT se aktivně podílel v rámci EFAMA na přípravě této evropské směrnice. Nyní aktivně spolupracuje s Ministerstvem financí na její implementaci. Dále se na Evropské úrovni připravuje revize směrnice MiFID, která může mít rovněž zásadní vliv na fungování českého kapitálového trhu. Nelze opomenout evropskou aktivitu v oblasti regulace speciálních (non – UCITS) fondů, kvůli které jsme opět v úzkém kontaktu s Ministerstvem financí i s EFAMA.

V posledních dvou letech dochází ke sbližování se Slovenskou asociáciou správcovských společností, která vyústila v uspořádání první společné odborné konference na konci května. Liší se nějak zásadně český a slovenský „investiční trh“, respektive poslání a pojení obou profesních organizací?
Český a slovenský investiční trh mají hodně společného, je zde ale i několik významných rozdílů. Jde zejména o členství Slovenska v Eurozóně, podíl investic v zahraničních a domácích fondech (v ČR je tento poměr téměř vyrovnaný, na Slovensku je posunutý ve prospěch domácích fondů), ale i o regulatorní rámec. V ČR máme zajímavou úpravu investování prostřednictvím speciálních fondů kvalifikovaných investorů, jakou Slováci nedisponují. Právě proto jsme s naším slovenským partnerem připravili konferenci v Bratislavě, která proběhla 26. května pod záštitou ČNB a Národní banky Slovenska a poskytla prostor k navázání ještě bližší spolupráce, a možnost podělit se o praktické informace a vzájemně se inspirovat.

Zajímáte se vy sama o investování?
Ano, zajímám. Pravidelně sleduji ekonomické přehledy i pohyby na burze, ale, jak se říká, kovářova kobyla chodí bosa. Já jsem si dosud kvůli vytížení nenašla čas zajít k některému z našich členů a investovat své peníze (čehož jsem, hlavně v poslední době, několikrát litovala). Mé investice se tak zatím zaměřují jen na vzdělání a na spoření na bydlení.

 

Poznámka: Feeder fond vkládá peníze do master fondu, který je investuje na finančním trhu.

 

František Mašek, www.penize.cz

 

Pro členky klubu