Finanční gramotnost


Jaký je stav finanční gramotnosti české veřejnosti? Jaké jsou možnosti základního ekonomického vzdělávání na jednotlivých úrovních českého školství? A jakým způsobem se v těchto oblastech zapojuje Česká spořitelna? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali Kláry Gajduškové, ředitelky úseku komunikace a CSR České spořitelny.

O finanční gramotnosti se u nás dnes už učí i děti v nejnižších třídách základních škol. K čemu je to podle vás dobré?

Je to potřeba pro porozumění obecným pravidlům, jak zacházet s financemi. Už v útlém věku je pro děti užitečné, když rozumějí některým základním pojmům – naučí se tím i určité míře zodpovědnosti a tak podobně. Platí přece: Co se v mládí naučíš… A v neposlední řadě také děti brzy pochopí, že jsou věci, které za peníze pořídit nelze.

A jak myslíte, že se finanční gramotnost Čechů změnila za poslední roky?
Podle našich průzkumů se zdá, že se stále více rozevírají nůžky mezi lidmi, kteří mají znalosti, a těmi, kteří je nemají. Jinými slovy, ti vzdělanější se vzdělávají dál, cítí potřebu načerpat další informace. Zatímco ti, kteří jsou neinformovaní, v neinformovanosti setrvávají.

Proč se tématu finanční gramotnosti a dluhových pastí věnuje i tak velká banka jako Česká spořitelna, když sama nabízí služby osobních a privátních poradců, kteří by měli klientům kvalifikovaně radit?
To má dva důvody. Ten první je, že nám to prostě připadá zcela přirozené. Není to žádná nadstavba nebo něco „navíc“. Prostě chceme lidem pomoci, aby financím lépe rozuměli. Druhým důvodem je, že vzdělanější a dobře informovaný klient se také dokáže správněji rozhodovat, lépe rozumí tomu, co je pro něj vhodné a užitečné. A je tudíž i spokojenější.

V jakých konkrétních projektech se tedy věnujete zvyšování finanční gramotnosti obyvatel ČR?
Vlajkovou lodí našich aktivit kolem finanční gramotnosti je program „Dnešní finanční svět“, který realizujeme s Terra Klubem, o. p. s. Jde o komplexní výukový nástroj, pro školy i veřejnost. V rámci programu jsme vydali brožuru pro dospělé a dvě učebnice pro základní a střední školy. Obě mají doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a školy je hojně využívají ve výuce. Součástí programu je také desková hra „Finanční svoboda“, která učí na školách finanční gramotnost zážitkovou a sebezkušenostní formou. Podporu celému programu poskytuje web www.dnesnifinancnisvet.cz.

V minulosti jsme také natočili dva seriály: „Nebojte se bankovnictví“ a „Aby dluhy nebolely“. Vysílala je Česká televize a oba byly velmi oblíbené díky krátkým trefným videím zaměřeným vždy na určitý problém.

Letos na jaře skončila nesmírně úspěšná interaktivní výstava pro děti, kterou jsme pořádali spolu s Muzeem hl. m. Prahy. Jmenovala se „Peníze, nebo život“ a byla určena nižším ročníkům základních škol; vidělo ji na 35 tisíc dětí. Pro starší spoluobčany připravujeme každoročně v rámci projektu „Senioři komunikují“, pořádaných v různých regionech spolu s Nadačním fondem manželů Klausových, sérii seminářů zaměřených na to, jak zacházet s internetbankingem a platebními kartami.

Finanční vzdělávání má ale přesah i do dalších oblastí. Třeba i Dámský investiční klub je způsobem vzdělávání. Užitečné informace ze světa financí poskytuje také naše Investiční centrum (www.investicnicentrum.cz), případně Investiční web (www.investicniweb.cz). A pochopitelně formou vzdělávání je i finanční poradenství, které poskytují naši osobní bankéři.

Kolika lidí se tyto projekty na zlepšování finanční gramotnosti týkají a jak velká část z nich si své povědomí o financích opravdu zvýší?
Když vezmu všechny projekty, které děláme, tak jsou to řádově stovky tisíc lidí. Nejvyšší dopad mají pochopitelně aktivity cílené na děti a studenty, protože pro ně je výuka finanční gramotnosti ve škole povinná. Navíc je obecně známo, že čím dříve si člověk některé dovednosti osvojí, tím dříve se pro něj stávají automatickými. My to vidíme v praxi. Například, když s dětmi hrajeme hru „Finanční svoboda“, chyby, které dělají během prvního kola, už v dalším opakují jen minimálně a ke konci dvoudenního programu dosahují vytyčených cílů bez sebemenších problémů.

Nakolik jste se inspirovali u tohoto tématu v zahraničí? A pokud vůbec, kterými projekty konkrétně?
Projekty většinou vytváříme na míru českým podmínkám, ale sledujeme i výukové metody, jež se osvědčily ve světě. Ale funguje to i naopak. Zajímavý je právě příklad hry „Finanční svoboda“, kterou vyvinula poradenská a vzdělávací firma KFP na základě zkušeností rodin v Česku, a přesto byla úspěšně implementována na vybraných středních, ale i vysokých školách v USA.

A třeba výstava „Peníze nebo život“ byla projektem naší rakouské matky Erste Group a před Prahou byla uvedena v Bratislavě, Bukurešti a Vídni. Od nás se pak stěhovala do Bělehradu.

Jakým způsobem se bude podle vás dál vyvíjet finanční gramotnost u nás i ve světě?
Obávám se, že se trend rozevírání nůžek v informovanosti o financích bude ještě pár let dále prohlubovat. Na druhou stranu, děti mají nyní přístup k finančnímu vzdělávání přímo ve školách, a tak je šance, že brzy doroste generace, která už bude mít finanční svět pod kůží.
 

Věra Tůmová

Pro členky klubu