České finanční poradenství je jako dvacetiletý mladík

Získali jsme postavení uznávané profesní organizace účastnící se veškerého dění v oblasti distribuce finančních produktů. Krize se přitom finančního poradenství a zprostředkování v ČR prakticky nedotkla, říká generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) Marta Gellová.

Co se skrývá pod zkratkou AFIZ?

Je to Asociace neboli dobrovolné sdružení finančních zprostředkovatelů a finančních poradců. Vznikla v roce 2002 a jejím primárním cílem bylo asistovat investičním poradcům při zavádění přísnější regulace jejich činnosti. Od té doby se v asociaci a její členské základně hodně změnilo. Hlavní cíl ale v zásadě přetrvává: hájí zájmy a postavení svých členů na finančním trhu, který čelí (nejen díky krizi) vysoké míře regulace. Dalším cílem je kultivace trhu finančního poradenství, prosazování etických principů a zvyšování odbornosti zprostředkovatelů a poradců.

Není škoda, že je v AFIZ jen část poradenských firem působících na českém trhu?

Členská základna AFIZ skutečně nezahrnuje všechny finančně-poradenské firmy, které na trhu působí. Je to ale sdružení dobrovolné a nikoho nemůžeme k členství nutit. Určitě to škoda je, v činnosti nás to však nijak nebrzdí. V současné době dokonce existují dvě asociace sdružující finančně-poradenské společnosti. Každá má trochu jiný model fungování, liší se i v míře aktivit, ale v zásadních otázkách týkajících se společných zájmů se shodujeme a spolupracujeme. Věřím, že to vše jednou povede k asociaci jediné.

Co se AFIZ za dobu její existence podařilo?

Výčet úspěchů by byl dlouhý. Především jsme nastavili jasná samoregulační pravidla a zejména systém jejich vymáhání – tedy jasný disciplinární řád včetně funkčního Etického výboru a jeho disciplinárních senátů. Náš disciplinární systém je plně srovnatelný s profesními komorami s povinným členstvím. Vzhledem k dobrovolnému členství však bohužel ani vyloučení z naší asociace neznamená faktický konec působení dotyčného na trhu. Na druhou stranu nás tento fakt nebrzdí v tom, abychom vytkli neetické jednání třeba i velké společnosti.

Dosáhli jsme postavení uznávané profesní organizace a jsme účastni na veškerém dění souvisejícím s distribucí finančních produktů. Díky profesionálnímu odbornému zázemí jsme schopni kvalifikovaně připomínkovat veškerou navrhovanou legislativu v našem oboru a zapojit se do všech konzultačních aktivit Ministerstva financí (MF) a České národní banky (ČNB). A osobně považuji za úspěch i zájem médií o naše odborné názory a komentáře.

A co problémy na českém trhu poradenských firem? Do jaké míry je umocnila nedávná finanční krize?

Za nejzávažnější považuji skutečnost, že finanční poradenství nemá zatím v Česku prestiž, jakou si zaslouží. Je to ale běh na dlouhou trať a zásadní význam má právě samoregulace, respektive koregulace, tedy vzájemná součinnost trhu, regulátora a dohledu. Jednostranné neuvážené regulační kroky státu, navrhované bez konzultace s trhem, totiž nic neřeší a jsou kontraproduktivní. Proto se snažíme maximálně komunikovat s regulátorem (MF) i dohledem (ČNB) a hledat řešení, která by účinně postihovala firmy, jež provádějí nekalé praktiky na trhu, a neomezovala ty slušné. A to není jednoduché.
Pokud jde o finanční krizi, mohu konstatovat – už se znalostí výsledků našich členů za rok 2010 ‒, že se finančního poradenství a zprostředkování prakticky nedotkla. Je to dáno zejména základní filozofií našich členů, která je postavena na minimalizaci finančních rizik a tvorbě finančních rezerv klientů, nikoliv na jejich zadlužování.

Jak jste se vlastně dostala k poradenství?

Bylo to zcela náhodou přes mou finanční poradkyni. Na jedné schůzce se zmínila, že asociace hledá generálního sekretáře.

Od loňského září jste generálním tajemníkem AFIZ, ale i Evropské federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF). Co to obnáší?

Evropská federace FECIF sdružuje národní asociace, jako je právě AFIZ. Snaží se hájit zájmy zprostředkovatelů už v momentě, kdy vzniká evropská regulace. Řadě opatření tak můžeme předejít. Mým úkolem je koordinace činnosti kolegů z ostatních zemí. Hojně se zapojujeme do konzultací evropské odborné veřejnosti, účastníme se jednání s úředníky jednotlivých zemí a reprezentujeme evropské finanční poradce, kterých v současné době zastřešujeme asi 200 tisíc.

Jak vycházíme ze srovnání s jinými státy?

Finanční trh i finanční poradenství v České republice je takový dvacetiletý „mladík“, který si nenechá moc poradit a některými zkušenostmi si musí za každou cenu projít sám. Na druhou stranu krize prokázala, že základnu máme dobrou a stabilní.

František Mašek, www.penize.cz, květen 2011


Pro členky klubu