Věřím, že i letos s námi budou klienti spokojeni


Počet klientů i objem peněz, které spravují privátní bankéři Slovenské spořitelny, již třetí rok po sobě roste. Podle každoročního průzkumu by služby privátního bankovnictví největší slovenské komerční banky doporučilo svým známým až 95 procent zákazníků. „V loňském roce jsme peníze klientů zhodnotili o 6,3 až 8,8 procenta,“ vysvětluje jednu z příčin úspěchu Michaela Kaňová, která od roku 2011 řídí privátní bankovnictví Slovenské spořitelny.

Vystudovala jste Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Po jejím ukončení jste pracovala v různých finančních institucích včetně bank. Šlo o záměr, nebo to byla spíše náhoda? 
To, že se ze mě stala bankéřka, je jednoznačně náhoda. Pravdou je, že když jsem končila školu, považovala jsem bankéře za „suchary v tmavých oblecích“ a samotné banky za byrokratické instituce. Proto jsem se snažila dostat do společnosti Accenture, která se zabývá manažerským poradenstvím, informačně-komunikačními technologiemi a outsourcingem a je známa dynamickou a americkou kulturou řízení. To se mi podařilo. Paradoxem je, že hned první projekt, který jsem řešila, se týkal banky. Tím začala má kariéra v bankovnictví, ve které nadále pokračuji, byť s menší přestávkou, před rokem a půl se nám totiž narodil syn. Dnes už jsem ale zpět v práci a svůj pracovní režim se snažím skloubit s rolí matky.

Co vám práce ve firmě Accenture přinesla a na co nejraději vzpomínáte?
Práce v konzultační společnosti je jiná, a v některých ohledech i náročnější než v tradičním bankovnictví. Za tuto zkušenost jsem ale velmi vděčná, protože jsem se naučila pracovat hodně a efektivně. A také se rychle přizpůsobit novému prostředí a lidem. Díky této práci jsem navíc získala velké množství přátel a zajímavých konexí. Mnozí z nich jsou v současnosti na významných pozicích a jsem s nimi stále v kontaktu. Nejen soukromě, ale také pracovně.

Jak jste se dostala do Slovenské spořitelny a skupiny Erste? 
Myslím, že to bylo díky kombinaci více faktorů. Měla jsem za sebou více úspěšných projektů a k tomu možná taky trochu štěstí, protože si mě všimla konkurence a oslovila mě s atraktivní nabídkou. Skupinu Erste jsem považovala za silnou značku a Slovenskou spořitelnu za největší banku na slovenském trhu. Dlouho jsem se proto nerozmýšlela, nabídku přijala a jsem za ni velmi vděčná. Umožnila mi totiž řídit tým lidí, kteří se v bance věnovali drobnému bankovnictví i firemním úvěrům.

To bylo v roce 2008, o tři roky později ale přišla změna a vy jste začala řídit Erste Private Banking. Co vše klientům nabízíte a od jaké částky vlastně mohou mít svého privátního bankéře? 
Vstupní hranice pro klienty našeho privátního bankovnictví byla stanovena na 200 tisíc eur (v přepočtu asi 5,5 milionu korun – pozn. red.). Průměrná částka, kterou zákazníci svěřují našim privátním bankéřům, je ovšem výrazně vyšší. Dosahuje přibližně 450 tisíc eur, tedy přes 12 milionů korun. V současné době spravujeme 1 300 klientům aktiva v hodnotě téměř 600 milionů eur. Většina z nich patří mezi ty konzervativní, v posledních dvou letech ovšem začínají rozšiřovat svá portfolia i o rizikovější produkty, aby dosáhli zajímavějšího výnosu. Potvrzuje to ostatně i 16 speciálních emisí, jež jsme pro ně v loňském roce připravili. Byla to například emise pořízeného dluhopisu Erste Group, který jsme nabízeli ve třech tranších. Velmi oblíbenou formou investování se staly i investiční certifikáty s atraktivním ročním výnosem a splatnosti jeden rok. Podkladové aktivum těchto certifikátů tvoří akcie společností jako například ČEZ, Statoil nebo Santander.
Klienti mají v současné době největší zájem o naši hlavní službu, která je zároveň naší konkurenční výhodou, a sice o takzvaná aktivně řízená portfolia. Tato služba je založena na moderním principu investování nazvaném globální taktická alokace aktiv. Umožňuje integrovat více tříd aktiv dohromady, aby bylo možné maximalizovat výnos klientova portfolia, a to podle rizika, které je při investici ochoten podstoupit. V loňském roce jsme peníze klientů zhodnotili o 6,3 až 8,8 procenta. Právě podle toho, jaké riziko jsou s ohledem na možný výnos ochotni podstoupit.

V loňském roce se vám tedy velmi dařilo. Co očekáváte od toho letošního?
Počet klientů i objem peněz, které spravujeme, již třetí rok po sobě výrazně vzrostl. Spokojnost zákazníků s dosaženými výsledky ostatně potvrzuje i každoroční průzkum, podle něhož by nás až 95 procent klientů doporučilo známým a své rodině. A naše privátní bankovnictví využívají i při dalších obchodech. Věřím, že i letos jim dokážeme nabídnout zajímavá řešení a služby k plné spokojenosti. Nadále se proto budeme zaměřovat na kvalitu, spokojenost zákazníků a transparentnost poskytovaných služeb.

V jaké míře spolupracujete se skupinou Erste v Rakousku a v České republice?
Jde o velmi aktivní spolupráci. Vyměňujeme si zkušenosti, hledáme společně náměty k řešení a snažíme se najít v naší práci synergii, součinnost. Slovensko má ve srovnání s Českou republikou jednu velkou výhodu – přijalo totiž euro. Díky tomu můžeme nabídnout našim klientům řadu finančních produktů, které připravují kolegové ve Vídni. Naši slovenští klienti tak i díky tomu mohou reálně investovat vlastně kdekoliv na světě.

Řídíte společnost, která pomáhá movitějším slovenským občanům úspěšně investovat. Jak je to ale s vašimi vlastními investicemi? Do čeho investujete? A patříte spíše mezi agresivní, vyvážené, nebo konzervativní investory?
S manželem jsme nedávno investovali do nového domu. V současné době proto využíváme banku spíše kvůli úvěru, a nikoliv k investování. I my ale samozřejmě máme investiční produkty, jako je například zlato, které považujeme za finanční rezervu. Vzhledem k tomu, že můj manžel řídí pojišťovnu, máme také oba několik pojistek. Patříme spíše do skupiny agresivních investorů, považuji ale za samozřejmé, že je třeba jakékoliv investiční rozhodnutí důkladně promyslet a přihlédnout k odpovídající míře rizika.
 

František Mašek, Hospodářské noviny

Pro členky klubu