Rozumnou regulaci vítáme


Životní pojištění má sjednáno jen necelá polovina českých obyvatel. Stále si zřejmě neuvědomují, že se musejí o sebe i rodinu postarat oni sami a zajistit se proti smrti i dalším rizikům, říká Petr Zapletal, který působí na českém finančním trhu mnoho let a od roku 2005 vede jako předseda představenstva a generální ředitel Pojišťovnu České spořitelny.

Jaké je postavení Pojišťovny České spořitelny na trhu a co vše klientům nabízí?  


Více než devadesát procent aktivit Pojišťovny České spořitelny připadá na životní pojištění. Vyjdeme-li z údajů České asociace pojišťoven, dostali jsme se v případě životního pojištění z poměrně malé instituce až na třetí místo na našem trhu. Podle předepsaného objemu pojištění jsme dokonce první. Dle názvu patříme k České spořitelně, náš majoritní vlastník Erste ale v roce 2008 prodal všechny pojišťovací ústavy rakouské finanční skupině Vienna Insurance Group (VIG) – jsme tedy dceřinou společností holdingu VIG. České spořitelně zůstal pětiprocentní akciový podíl, a to na základě dlouhodobé dohody o spolupráci a rozvíjení konceptu zvaného bankopojištění. Máme exkluzivní smlouvu na prodej životního pojištění v České spořitelně, ale jsme cizí společnost, kontrolovaná Vienna Insurance Group.

Co tato spolupráce zahrnuje?

Umožňuje nám prodávat pojištění přes všechny distribuční kanály České spořitelny, včetně jejích externích partnerů. Smlouva obsahuje i klauzuli o spolupráci opačným směrem, tedy o prodeji bankovních produktů. Naše pojišťovna ale nemá svou obchodní síť, tento bod smlouvy se nás tak vlastně netýká. Na rozdíl od dalších pojišťoven finanční skupiny VIG, jejíž zástupci prodávají produkty České spořitelny včetně stavebního spoření či penzijní fondy.

Nedávno jste zveřejnili průzkum, podle něhož má u nás životní pojištění necelá polovina obyvatel. Takže si Češi života či zdraví příliš neváží?

Malý počet životních pojistek má kořeny v minulosti, kdy se stát staral v podstatě o vše. Netroufám si tedy říci, čeho si lidé váží, či neváží. Spíše si zřejmě neuvědomují, že mají sebe i rodinu zajistit proti rizikům oni sami.        

Pro koho má životní pojištění smysl?

Životní pojištění má mnoho forem, ať vezmeme úrazy, vážné nemoci či smrt. V každé životní fázi je třeba něco jiného. Mladšího klienta zajímá spíše pojistka proti úrazům, s příchodem rodiny musí zabezpečit její další členy a ještě později ho zajímá, jak bude zajištěn na vyšší věk, případně na důchod. Z toho vychází náš produkt FLEXI, který se dokáže přizpůsobit měnícím se životním nárokům klienta. A nabídnout mu za to individuálně nějaké zvýhodnění. Díky postupným změnám v tomto pojištění, které odpovídají jeho měnícím se potřebám, tak klient nemusí hledat stále nové produkty.

Co vše má životní pojistka krýt?

Především základní rizika – smrti, úrazu a vážných nemocí. Jak jsou kryta, závisí na klientovi. Životní pojistka může sloužit i k zajištění hypoték nebo úvěrů, které si klient bere. 

Kolik klientů si pojišťuje vybraná rizika, hlavně smrti a úrazu, a kolik z nich využívá životní pojištění i k investicím?

Na to nelze přesně odpovědět. Nemáme totiž oddělený produkt pro investování. FLEXI v podstatě umožňuje vynaložit všechny peníze na krytí pojistných rizik či naopak na investice. V průměru lze ale říci, že 60–70 procent peněz, které lidé vydávají na pojištění, jde na krytí rizik, zbytek na investice. Myslím si, že je to správné. Růst podílu rizik proti investicím je dlouhodobý trend. Zejména dnes, kdy jsou úrokové sazby neuvěřitelně nízko. Pokud to tak zůstane delší dobu, bude investování s životním pojištěním velmi obtížné.

Jaké investiční strategie klientům nabízíte?

Zájem je hlavně o garantovaný fond, který poskytujeme ve spolupráci s Českou spořitelnou. Většina klientů, které obsluhuje Spořitelna, je spíše konzervativní, nechtějí investovat do akcií či dluhopisů a preferují právě tento fond. Vychází z pevně stanoveného výnosu na základě takzvané technické úrokové míry, kterou musíme garantovat a vyplatit klientům. Dříve jsme tuto úroveň výrazně překonávali, při současných úrocích to ale nebude možné. Hlavní doménou pojištění tak zřejmě bude krytí rizik. A méně investování. Zájemcům nicméně nabízíme – i přes externí poradce a zprostředkovatele – také různé investiční programy. Cílem je splnit přání každého klienta.

Součástí vaší nabídky jsou i řízené programy investování. Oč jde?

Tyto programy vycházejí vstříc lidem, kteří nemají aktivní vztah k investicím, ale chtějí investovat. Naším cílem je přednastavit a upravovat strukturu investic, aby to odpovídalo jejich potřebě v horizontu, v němž chtějí své peníze zhodnotit.

Chystáte nějaké novinky?

Každý rok něco vylepšíme. Letos jsme zjednodušili a rozšířili nabídku pojištění zaměřeného na invaliditu. Chceme, aby krylo všechny kombinace a situace, v nichž se klient ocitne. Nabízíme mu například anuitní pojistnou částku, tedy pojistku, jejíž výše přesně kopíruje splácení hypotéky. Přesně podle výše dluhu je kryta klientova pojistka. Je to spíše vylepšení, ale velmi významné.

Loni na podzim byla přijata novela daňového zákona, která mění pravidla pro investiční životní pojištění. Co to pro vaše klienty znamená?

Cílem bylo odstranit mezeru v zákoně, která umožňovala, aby zaměstnanci dostávali místo vyšší mzdy či prémií životní pojištění s daňovým zvýhodněním, z něhož si okamžitě mohli vybírat peníze. Firma i zaměstnanec tak ušetřili na daních, což není záměrem investičního životního pojištění. Novela tento problém odstranila. Životní pojištění, na které přispívá zaměstnavatel, je dál daňově zvýhodněno, vložené peníze si již ale nelze vybrat hned. Je to správné, investiční životní pojištění má být dlouhodobé a nemá sloužit k optimalizaci daní. Novela vyšla na konci listopadu a platí od ledna. Na přizpůsobení se změnám jsme tak měli velmi málo času. Klienty jsme o nich ale museli rychle informovat. 

Podle našeho názoru jsme zvolili nejlepší a v tak krátké době jedinou možnou cestu. Klientům jsme sdělili, jaký je stav a o čem se musejí rozhodnout. Abychom jim rozhodování co nejvíce usnadnili, informovali jsme je dopisem, že chtějí-li mít nadále daňové zvýhodnění a dostávat potvrzení kvůli odpočtu u daně z příjmu, nemusejí dělat nic než podepsat zaslaný formulář a odevzdat ho na personální oddělení zaměstnavatele. Jen pokud si chtějí dál pružně vybírat peníze a neuplatňovat slevu na dani, musejí nás o tom informovat a vrátit nám podepsaný dodatek.

Chtěli jsme, aby bylo co nejméně takových klientů, kteří nevědí, že se mají rozhodnout, a nebude jim jasné, zda mají nárok na daňový odpočet, nebo si mohou vybírat peníze. Česká národní banka (ČNB) takový postup pojišťoven kritizuje. Myslím si ale, že je správné klienty informovat – v maximální možné míře tak byla odstraněna právní nejistota. Podstatný bude názor finančních úřadů, zda je smlouva v souladu s novelou zákona o dani z příjmu. Když to potvrdí, neměl by s ní mít problém klient, pojišťovna ani ČNB.

Kolika klientů Pojišťovny České spořitelny se tato změna týká?

V zásadě asi 550 tisíc klientů, 140 tisíc z nich chce zachovat flexibilitu a možnost vybírání peněz z pojistky. Nechtějí ale přijít o daňovou výhodu. Jako já. Proto jsem zrušil daňovou výhodu u staré pojistky a otevřel si další, na niž platím přesně takovou částku, která mi umožní daňový odpočet. Na nové pojistce ukládám peníze, u staré pojistky mi zůstala možnost s ní něco dělat.

Členové České asociace pojišťoven zavedli od ledna čtyři samoregulační opatření. Oč jde? 

Na Asociaci jsme se dohodli, že nebudeme čekat na chystanou regulaci a zavedeme samoregulační opatření. Vedou k větší transparentnosti, lépe klienty informují o tom, jakou pojistku si kupují. Součástí těchto opatření je také standardizovaný ukazatel nákladovosti SUN, díky němuž musí každá pojišťovna klientovi jednotně ukazovat, kolik z toho, co platí, jde na rizika, jaké jsou náklady pojištění a kolik se investuje. Jasně vidí, jak je jeho pojistka vlastně vytvořena. Je stanoven i minimální rozsah informací, které je poradce povinen klientovi sdělit, stejně jako to, jaké informace musí dostat před sjednáním smlouvy, aby měl jistotu, že se rozhodne na základě správných dat. Vytvořili jsme tak vlastně produktové listy, jednotný způsob, který vysvětluje, jaký typ pojistky si klient kupuje a co musí dostat, než se rozhodne uzavřít smlouvu.

Regulace v připravované novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech je tvrdší než samoregulace. Nehrozí, že ji budou chtít pojišťovny odmítnout s tím, že už se vlastně regulují samy?

Myslím, že nehrozí. U novely zákona není v podstatě šance, jak ji změnit. Považuji za úspěch, že jsme se dohodli na samoregulačních opatřeních. Nemyslím si ale, že se pojišťovny brání regulaci. Všichni víme, že v distribuci existují problémy, že je co zlepšovat a trh sám to nevyřeší. Budeme tedy vždy diskutovat o formě. Rozumnou regulaci v principu vítáme.

František Mašek, Hospodářské noviny


--------------------------------------------
Petr Zapletal (51) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální program MBA při Rochester Institute of Technology. Je držitelem licence Securities and Financial Derivatives Representative v Londýně. Po studiu pracoval v investiční bance Barclays de Zoete Wedd Ltd. V letech 1995–2000 působil ve vedení investiční společnosti Credit Suisse Asset Management. Od ledna 2001 do října 2005 vedl coby předseda představenstva a generální ředitel Investiční společnost České spořitelny. Zároveň byl předsedou předsednictví Unie investičních společností ČR. Od listopadu 2005 řídí jako předseda představenstva a generální ředitel Pojišťovnu České spořitelny, v lednu 2011 se stal také členem představenstva Kooperativa pojišťovny.

 

 


 

Pro členky klubu