Zeptali jsme se


Opatrnost bývá výnosnější

Muž a žena. Mars a Venuše. To jsou dva protipóly, které se přitahují, přestože jsou tolik rozdílné. I to je důvod, proč se Vladimír Baláž ze slovenského Prognostického ústavu SAV rozhodl podívat se na svět financování z jiného úhlu pohledu. Začal se v rámci studia demografie investování seriózně a do hloubky zabývat investováním žen, kterým radí, jak se ve světě peněz neztratit. Při svých přednáškách tvrdí: ženy jsou opatrné, ale díky tomu jsou coby investorky leckdy úspěšnější než muži. Jen je jich málo…

Muži a ženy mají většinou rozdílné hodnoty. Investování má ale jen jeden jediný cíl, a to zisk. Vedou ovšem cesty mužů a žen k tomuto cíli rozdílnou cestou?

Zisk by neměl být primárním cílem investic. Navíc vysoký zisk je dosahován za cenu vysokého rizika. Cílem by mělo být zabezpečení a naplnění našich životních potřeb, jako jsou bydlení, vzdělání dětí nebo dostatek peněz na naše zamýšlené aktivity v důchodovém věku. Investice můžeme považovat za úspěšné v případě, že cíle odpovídají míře rizik, které jste ochotni snášet. Je zapotřebí se při investování cítit dobře, abychom netrpěli při každé sebemenší změně burzovního indexu.

O mužích je známo, že jsou hravější než ženy a daleko více riskují. Promítá se to i do investování? Logicky by ženy měly být konzervativnější?

Obecně dokáže snášet vysoká finanční rizika pouze pět procent lidí, a to pouhá dvě procenta žen a sedm procent mužů. Už to hovoří samo za sebe. Ale je zajímavé, že míra tolerance finančních rizik je v různých demografických a sociálních skupinách po celém světě velmi podobná, což je dáno genetickými a biologickými vlastnostmi. Homo sapiens byl, je a bude vždy jeden živočišný druh.

Kde a v čem jsou ženy při investování silné, a kde je naopak jejich Achillova pata? Lze vůbec srovnat úspěšnost mužů a žen?

Může to znít paradoxně, ale silnou stránkou žen je jejich menší sebedůvěra a vědomí nižší odbornosti ve finančních otázkách. Proto si rády nechají poradit od profesionálů. V tom mužům brání jejich ješitnost a leckdy velmi nezdravé sebevědomí. Z těchto chyb pak u mužů vyplývá chamtivost, netrpělivost a časté změny portfolia. Ženy si naopak nechávají poradit, uvažují střízlivěji a jsou trpělivější při čekání na výnosy svých investic. Není divu, že jsou pak leckdy úspěšnější než muži. Mají ale i své slabé stránky – tou největší slabinou je frustrace z důležitých finančních rozhodnutí a jejich odkládání. Řada žen také ráda kopíruje rozhodnutí svých přítelkyň a dobrých známých. Napodobování ale v tomto případě není nejlepší, protože každý má jiné potřeby a cíle.

Ženy mají během života mateřské a rodičovské povinnosti, kvůli tomu stráví prací méně času. Na druhou stranu se dožívají vyššího věku. Jednoduchá logika tedy říká, že bývají na stáří méně zabezpečeny?

Jednoznačně ano. To je nesporné, protože průměrná žena je v důchodu o pět až deset let déle než muž, a přitom dostává kvůli nižším příjmům po kratší produktivní věk i nižší důchod. Zpravidla se může alespoň částečně spolehnout na dědictví a důchod po manželovi, ale to opět nemusí stačit na zabezpečení všech potřeb. Je tedy zapotřebí, aby si vytvořila vlastní rezervy. S tím ale musí začít včas, protože pět let před odchodem do důchodu je pozdě.

Co si myslíte o zažitém tvrzení, že ženy na rozdíl od mužů kladou větší důraz na zabezpečení potřeb rodiny a dětí?

Je to pravda. Ukázal to i náš průzkum investičního chování, který jsme si na Slovensku dělali. Ten opravdu základní rozdíl je ale v samotném přístupu k rizikům. Muži považují investování za jakýsi druh adrenalinového sportu. Chtějí být rychlejší, chtějí stále víc a jejich touhou je co nejsnadněji dosáhnout co nejlepšího výsledku. Navíc rádi spekulují. Ženy víc myslí na strategické cíle, tedy na to, k čemu mají peníze sloužit, a zda je způsob jejich získání dostatečně bezpečný a korektní. Zabezpečení dětí uvedlo jako důležitý cíl 43,9 % žen a 37,3 % mužů, ale lepší zhodnocení úspor má za cíl 21,5 % žen a 26,6 % mužů. To o prioritách obou skupin vypovídá dost jednoznačně.

Z toho vyplývá, že ženy volí jiné investice než muži. Je to tak?

Opět musím odpovědět, že ano, protože muži mají více zkušeností, co se týká sofistikovanějších nástrojů, jako jsou například akciové či realitní produkty nebo dluhopisy. Ženy upřednostňují konzervativnější produkty, jako jsou například vklady v bankách, životní pojistky a peněžní fondy. Je to logické. Jde o zmiňované priority a s penězi pro děti se hazarduje logicky méně.

Mění se postupem času jejich přístup k investování?

Zásadně ne. Vzory investičního chování jsou dány z větší části geneticky a biologicky, což se nemění. Pouze z jedné čtvrtiny je rozhodování vysvětlitelné kulturními a sociálními podmínkami, jako jsou vzdělání nebo přístup k informacím. V této oblasti tedy vzhledem k rozvoji moderních technologií určitý pokrok pozorovat můžeme, ale stále se jedná o menší vliv, než má podstata člověka samotného. To platí pro obě skupiny obyvatel bez rozdílu pohlaví.

Co by ženám podle vás pomohlo k větším úspěchům na investičním trhu?

Měly by se více zajímat o své peníze, což na rozdíl od mužů sice dělají, pokud jde například o domácnost, ale už ne v případě jejich zhodnocování. Nejlepší a pro ně přirozenou cestou je návštěva odborného finančního poradce, s nímž prodiskutují svoji budoucnost ohledně zabezpečení v důchodovém věku, a to z pohledu důchodu od státu a vlastního spoření. Když si vyjasní požadavky na své potřeby a tomu odpovídající finanční zabezpečení ve stáří, pak se mohou zajímat o konkrétní finanční produkty a investiční strategie. V žádném případě by neměly postupovat opačně.

Text: Petr Jansa

Pro členky klubu