Důchody: bez vlastních investic to nepůjde

„Bez změny důchodového systému nebudeme mít za třicet let na třetinu důchodů. Bude-li nová vláda považovat tuto skutečnost za prioritu, lze reformu připravit a spustit během dvou let, tedy v létě nebo na podzim roku 2012,“ tvrdí Vladimír Bezděk, vedoucí skupiny, která připravila návrh penzijní reformy.


V České republice se léta diskutuje o penzijní reformě. Dvě komise, které jste vedl, dospěly k závěru, že je tato reforma nezbytná. Proč? Co by se stalo, kdyby se neuskutečnila?
Pokud necháme důchodový systém v současné podobě, nebudeme mít za třicet let peníze na třetinu důchodů. Aby je stát vyplatil, musel by se značně zadlužit, což by ohrozilo stabilitu celé naší ekonomiky.

Komise pro přípravu penzijní reformy navrhla dva způsoby, jak by se měl český důchodový systém změnit. Co obsahují? Kterou z těchto variant preferujete a proč?
Obě varianty navrhují řadu tzv. parametrických úprav dnešního důchodového systému. Například pokračování v postupném zvyšování věku pro odchod do důchodu, zpřesnění v oblasti jejich valorizace a podobně. Stejně tak se doporučuje snížit sazbu důchodového pojištění z 28 na 23 procent a rozdíl v příjmech systému kompenzovat jinými daňovými zdroji, např. zvýšením daně z přidané hodnoty. Obě varianty taktéž doporučují důchodový systém více diverzifikovat, jinými slovy dnešní státní průběžně financovanou „nohu“ tohoto systému doplnit individuální spořicí „nožkou“. První verze doporučuje zavést tuto diverzifikaci povinně pro osoby mladší čtyřiceti let; druhá dává přednost dobrovolnému rozhodnutí jednotlivce, které bude motivováno významnou finanční podporou ze strany státu. Já preferuji první způsob, neboť je pro stát levnější a nadto zajistí, že si budou spořit i lidé s nižším příjmem, kteří by byli jinak zcela závislí na státním důchodovém systému.

V době, kdy vznikl návrh této reformy, se již začala formovat nová vláda. Ta se k penzijní reformě hlásí, ale může o ní mít trochu rozdílné představy. Již s vámi či skupinou, která ji připravovala, na toto téma někdo jednal? Pokud ano, co z tohoto jednání vyplynulo?
Ano, zástupci trojkoalice projevili zájem o výsledky a doporučení komise a v tomto duchu proběhlo několik setkání. Další kroky v oblasti důchodové reformy závisejí již plně na politické reprezentaci. Na základě informací z médií předpokládám, že důchodová reforma bude jednou z kapitol koaliční smlouvy a také jednou z nejvyšších priorit nové vlády.

Odkdy by mohla být podle vašeho názoru penzijní reforma realizována?
Bude-li mít vláda tuto oblast opravdu za prioritu, lze reformu připravit a spustit během dvou let, tedy v létě nebo na podzim roku 2012.

Bez ohledu na konečnou podobu této reformy je jisté, že si každý bude muset více spořit, respektive investovat na důchod. Kolik peněz by to mělo v průměru být? Dá se to odlišit podle věku nebo délky spoření či investování na důchod?
Toto je velmi individuální. Záleží na tom, jaký příjem v postaktivním věku – ve srovnání s výdělky v době ekonomické aktivity – si člověk přeje dosáhnout. Nicméně zjednodušeně platí, že pokud si chcete zajistit například doživotní důchod ve výši 20 % předdůchodového platu, měli byste polovinu této částky – tedy 10 % čistého příjmu – spořit po dobu 40 let.

Existuje nějaký obecný recept, který říká, nejen kolik peněz by lidé měli investovat, ale i do čeho, aby se dostatečně na penzi zabezpečili?
Určitě nic nezkazíte diverzifikací vašich úspor. Patří sem například vyřešení vlastního bydlení, bezpečné produkty (stavební spoření, penzijní připojištění, bankovní vklady, státní dluhopisy), pravidelné investování (podílové fondy). A pokud vám ještě nějaké zdroje zbývají, pak i třeba konkrétní akcie, umění a podobně.

Do čeho a kolik investujete na penzi vy?
Do vlastního bydlení a čtyř dětí, mám penzijní připojištění, stavební spoření, životní pojistku a pravidelně investuji do podílových fondů.

František Mašek, srpen 2010

Autor je redaktorem serveru
www.penize.cz.

Pro členky klubu