Damsky Investicni Klub

Dámský investiční klub ČS funguje už šestým rokem a má téměř 2 700 členek - Parlamentní listy

14.2.2014, Parlamentnilisty.cz
 
Dámský investiční klub České spořitelny oslaví 15. února 2014 své šesté narozeniny. Česká spořitelna byla první bankou v České republice, která přišla s myšlenkou založit platformu sloužící pro setkávání zájemkyň o investování.

Aktuálně má klub zhruba 2 700 registrovaných členek, přičemž velká část z nich jsou zároveň klientkami České spořitelny (76 %). Členkami klubu jsou také manažerky, podnikatelky či novinářky z celé České republiky, nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 30 až 40 let.

“Členství v Dámském investičním klubu České spořitelny si od začátku vážím, protože mi nabízí přesně takovou rozmanitost, jaká je mi blízká. Nejen, že se setkávám s mnoha inspirativními lidmi, ale vždy se dozvím něco nového a užitečného ze světa financí a užiju si přitom i zábavu. Navíc si prostřednictvím tohoto klubu neustále rozšiřuji svou síť obchodních kontaktů,“ řekla budoucí ředitelka úseku Lidské zdroje (HR) České spořitelny Jitka Schmiedová, která stála zároveň u zrodu Dámského investičního klubu ČS. “Právě díky jeho edukativní části se ze mě stala řádná investorka s diverzifikovaným portfoliem, které se skládá nejen z fondů, ale i z nemovitostí a nově také z všestranné ochrany mé existence nyní i v budoucnosti. Investice do šperku, který by se mnou prožil můj další život, je má příští meta,” doplnila Jitka Schmiedová.

Měsíčně se do Dámského investičního klubu ČS zaregistruje v průměru 15 nových členek, což je sice nepatrně méně než v loňském roce, členky však nyní více investují: pravidelně jich investuje téměř 46 %, což je dvojnásobně více než v roce předchozím. Preferují stále především konzervativní investiční strategii: nejčastěji investují do dluhopisů a dluhopisových fondů (63 % z celkového objemu investic), dále do akcií (21 %) a fondů peněžního trhu (13 %). Zhruba 3 % pak připadají na alternativní investice, např. nemovitostní trh.

“Za šest let existence Dámského investičního klubu ČS si mohly jeho členky a příznivkyně vyslechnout již téměř 30 specializovaných přednášek a také přečíst řadu odborných článků v časopise Lady In či na webových stránkách klubu. Těší mě, že se o dění v klubu stále intenzivně zajímají a chtějí se také aktivně podílet na utváření klubové náplně,“ řekla Romana Vlková, manažerka Dámského investičního klubu České spořitelny. “Společně se nám daří vytvářet exkluzivní nezávislé zázemí pro výměnu znalostí a zkušeností v oblasti investování. Vnímáme, že se chování členek klubu neustále mění a vyvíjí: například od kdysi převládajících jednorázových investic směrem k těm pravidelným,“ doplnila Romana Vlková.

Za dobu svého fungování připravil Dámský investiční klub ČS čtrnáct odborně-společenských setkání pro své členky a pravidelně vydává také časopis Lady In. Vzdělávací záměr klubu naplňují rovněž webové stránky http://www.investicniklub.cz, které mají nový vizuál a jsou propojeny s Investičním centrem České spořitelny. Mezi stabilní a dlouholeté partnery Dámského investičního klubu ČS patří časopis Harper’s Bazaar, dále například Léčebné lázně Jáchymov či Auto Volvo Czech a jeho autorizovaní dealeři. V roce 2013 se novými partnery staly společnosti Ylia, Goldsirio či odborný měsíčník Make Money.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna, jejíž historie sahá až do roku 1825, je členem Erste Group, jednoho z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. V České republice je bankou s největším počtem klientů a s nejširší sítí poboček a bankomatů.

Užitek, který přinesla práce České spořitelny klientům v roce 2012:

České spořitelna a Stavební spořitelna ČS poskytly klientům v roce 2012 úvěry na bydlení ve výši 41,8 mld. Kč, jejichž prostřednictvím si pořídilo či zrekonstruovalo bydlení téměř 40 000 rodin. Za stejné období roku 2012 si téměř 139 000 domácností splnilo přání a pořídilo si něco, co jim udělalo radost nebo zpříjemnilo život - klienti si díky půjčce České spořitelny vybavili domácnosti, zrekonstruovali příbytky, koupili auta či náš úvěr využili na zkrášlení prostředí nebo k poznávání jiných zemí. Česká spořitelna také jako první banka v České republice masově zavádí bezkontaktní technologii: více než 600 000 klientů ČS může platit bezkontaktně. Od zavedení služby v říjnu 2011 provedli tito klienti více než 3,2 mil. transakcí bezkontaktními kartami v celkovém objemu téměř 813 mil. Kč.

Česká spořitelna v číslech:

Téměř 1,5 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (958,17 mld. Kč, při výši zisku 8,15 mld. Kč); 3 hlavní kanály přímého bankovnictví - SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů -  drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké korporace; přes 5,3 milionu klientů - největší počet klientů v ČR;  klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně v pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 25 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS  653 poboček), protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 11 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 15 regionálních korporátních center pro klientelu malých a středních firem; 153 bankomatů pro nevidomé v ČR; více než 180 let tradice; 1 497 bankomatů a platbomatů; 10 925 profesionálních zaměstnanců. Údaje k 30. červnu 2013. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

Investiční poradenství České spořitelny: Optimální investiční řešení pro každého!

Česká spořitelna se věnuje investování již 20 let s cílem co nejefektivněji zhodnotit finanční prostředky svých klientů. Každý klient má jiná přání, potřeby a přístup k riziku, a proto Česká spořitelna ke každému klientovi přistupuje individuálně a pomůže mu najít optimální investiční řešení.

Erste Group

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU. Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,6 milionům klientů v 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku). K prvnímu pololetí 2013 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group 210,2 mld. EUR, čistý zisk činil 301,2 mil. EUR a poměr nákladů k výnosům 52,8 %.


http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=303877

 

Pro členky klubu