Damsky Investicni Klub

O klubu

Víte, co jsou investiční kluby?

 Jde o pravidelná setkání skupiny investorů, kteří jsou zde informováni o vývoji na kapitálových trzích, o nových investičních nástrojích a jsou jim rovněž představovány jednotlivé investiční strategie. Mohou být členěny podle skupiny osob například na profesní, manažerské, regionální, dámské, pánské či studentské anebo podle investičního zaměření na obchodování s realitami, akciemi, vínem, podílovými fondy a podobně

Ženy pro ženy

Po roce 1989 vzniklo v České republice mnoho klubů, jejichž hlavní náplní jsou široké aktivity, například: ruční práce, výměna receptů, sport, kultura, kosmetika, setkávání a výměna kontaktů nebo charita. Některé ze stále aktivních klubů jsou otevřené pouze ženám.

Proč právě Dámský investiční klub?

Nápad založit klub jako platformu pro setkávání zájemkyň o investování dosud nikdo v Česku neměl! Chceme navázat na prvorepublikové klubové tradice a zároveň posilovat vědomí sounáležitosti mezi Vámi, klást důraz na rovné příležitosti a především Vás vzdělávat i v oblastech dosud převážně vyhrazených mužům.

Myslíme si, že nápad založit právě takový klub oceníte, neboť:

  • získáte či si prohloubíte znalosti v oblastech vývoje na kapitálových trzích, nových investičních nástrojů i konkrétních investičních strategií
  • budete mít přístup k radám odbornic o možnostech řízení svých osobních i rodinných investic
  • v rámci společensko-odborných setkání poznáte profesně i osobně zajímavé dámy, s nimiž si budete moci vyměňovat nejrůznější informace a v neposlední řadě se zde i pobavíte

Pro členky klubu