Damsky Investicni Klub

Představení Interního výboru

O to, že původní myšlenka vzniku investičního klubu pro dámy následně přerostla v jeho skutečné založení, se zasloužily především ženy – manažerky České spořitelny. Již v roce 2007 vytvořily organizační Interní výbor a jako jeho členky působící v nejrůznějších profesních oblastech mu dokázaly dát hlavní směr i náplň. 
 

A jak vidí roli klubu v dnešním světě právě ony? 

 Jitka Schmiedová
Ředitelka úseku Lidské zdroje

"Svět financí je pro mě relativně nový, ale baví mě ho objevovat nejen po stránce personálního řízení. Těším se, že prostřednictvím Dámského investičního klubu získám i já osobně nové znalosti a poznatky o tom, jak s různými formami svých vlastních investic lépe či jinak nakládat."


 

RNDr. Monika Laušmanová, CSc.
Ředitelka úseku Centrální řízení rizik


"Věřím, že účast v Dámském investičním klubu je naprosto nová a jedinečná příležitost pro nás ženy, jak porozumět převážně mužskému světu investování, jak vědět více, jak si informace získat, jak se rozhodovat i jak zdravě riskovat, jak být úspěšné a v neposlední řadě, jak strávit příjemné chvíle v milé společnosti."Mgr. Klára Gajdušková
Ředitel sociální banky

"Podobná iniciativa, tedy odborný investiční klub zaměřený na ženy na zdejším trhu chyběla. Klub se navíc vedle svého hlavního poslání - být platformou pro ženy - investorky, zaměřuje na další dvě důležité oblasti: finanční vzdělávání a rovné příležitostí. Klub vnímám i jako další důkaz, že Česká spořitelna je zodpovědný partner svým klientům i společnosti jako celku. Klub má ambiciózní plány, ale nepochybuji, že uspěje."


Ing. Patricia Bulvasová - Plášková
Ředitelka úseku Kancelář společnosti


"Dámský investiční klub rozšíří spektrum ženských klubových aktivit v Česku a umožní ženám stát se informovanějšími a kompetentnějšími v oblasti investování." 

 


JUDr. Eliška Bramborová
Vedoucí oddělení právní podpora velkého bankovnictví


"Dámský investiční klub považuji za skvělou příležitost jak zpřístupnit svět financí, který je obecně spíše mužskou doménou, ženám, a poskytnout jim tak možnost seberealizace i v této oblasti."
Ing. Jana Poorsaeedová
Specialista rozvoje obchodu - klientské segmenty

"Jedno z největších bohatství je v našich znalostech a přátelích. Věřím, že oboje se díky Dámskému investičnímu klubu rozšíří a prohloubí."

 

 

Bc. Alena Zelinková
Premier Benefit Club 


"Věřím, že dnešní moderní ženy využijí možnosti být členkami klubu úspěšných žen a rozhodovat o svých financích s kvalitním partnerem, s Českou spořitelnou"Edita Kresta - Kydalová
Marketingový specialista

"Vznik Dámského investičního klubu vnímám jako velkou příležitost pro každou ženu, která chce poznat svět investic a naučit se zhodnocovat peníze zábavnou formou."

Pro členky klubu