Alternativní investice mají své kouzlo, ale i rizika


Když se akciím či dluhopisům nedaří, obvykle roste zájem o zlato, další komodity, nebo třeba zlaté mince, diamanty, umělecké předměty či víno. To vše patří, spolu s nemovitostmi a půdou, k alternativním investicím. Kromě šance vydělat mají nezřídka i estetickou hodnotu. Té ale není radno podléhat. Investor by měl mít na paměti i dvě důležité zásady: jde o doplňkovou investici a navíc se i tentokrát vyplatí investovat do něčeho, čemu rozumíte. Nebo se opřít o názor odborníka.

Stejně jako jiné investice i ty alternativní mají investorovi přinést zajímavý výnos. Ani u nich nelze ovšem dávat všechna vajíčka do jednoho koše. Jestliže jsou alternativní investice považovány za doplňkové, měly by skutečně tvořit jen doplňkovou část portfolia, vedle akcií, dluhopisů či peněz v bance. Obvyklé doporučení zní, aby to bylo 10-15 % investorových peněz. Vykládejte to ale někomu, kdo podlehl představě, že se zlatem překoná všechny nesnáze!

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé trhy obvykle vyvíjejí rozdílně, mohou alternativní investice vydělávat v době, kdy akcie či dluhopisy ztrácejí. Jde tedy vlastně i o rozložení (diverzifikaci) rizika.

Pozor na silnou korunu

To ale neznamená, že jde o bezrizikovou investici. Tak například cena zlata od roku 2001 prudce posílila a při nejistotě na trzích může dál růst, podobně jako u akcií ale zaznamenává nemalé výkyvy, mnohdy dokonce ještě větší. Je třeba počítat i s tím, že se se zlatem obchoduje v dolarech, které k české koruně dlouhodobě oslabují. Co je pak platné, že v americké měně vydělá 15 procent, když je korunový investor kvůli posilování české měny na nule!

Obdobné je to i u stříbra či dalších drahých kovů, nebo dalších komodit. A třeba i diamantů. České investorky či investoři často slyší, jak je diamant skvělá investice. Diamantové přívěsky či šperky mají navíc svou estetickou hodnotu. I tady je ale třeba počítat s výkyvy trhu a měnovým rizikem při přepočtení ceny na koruny.

Zlato, stříbra, jiné drahé kovy či další komodity, lze koupit ve fyzické podobě, využít lze i některých specializovaných fondů, včetně těch, které investují do akcií firem, těžících tyto kovy. Nebo derivátů, což je ale záležitost pro zkušenější investory. Některé fondy existují v – korunách a lze očekávat, že jejich nabídka poroste. K dispozici jsou i tzv. indexové fondy či akcie (ETF – Exchange Traded Funds), které kopírují ceny zlata či jiné komodity, ovšem nikoliv v české měně.

Jinou alternativou jsou různé strukturované produkty - investiční či indexové certifikáty,  prémiové vklady, prémiové dluhopisy, zajištěné fondy a další investiční instrumenty, jejichž výnos je opět odvozen od zlata, dalších drahých kovů, komodit, nebo i nemovitostí. Některé jsou i v korunách. Než si ale koupíte podobný produkt, je třeba důkladně posoudit, třeba i za pomoci zkušeného odborníka, co si vlastně kupujete. Varovným příkladem budiž nedávná globální finanční krize a řada strukturovaných produktů, odvozených od nemovitostí. Řada investorů je kupovala na doporučení bankéřů, aniž přesně věděla, co si koupila.

Reality a půda

K alternativním investicím patří i nemovitosti, Češi mají k dispozici nemovitostní fondy, včetně korunových. Jejich výnos by měl být mírně vyšší než u dluhopisů, či dluhopisových fondů. Nemovitosti či fondy, které do nich investují, byly dlouho považovány za symbol jistoty, v nichž má mít investor asi 10 % aktiv. Nemovitostní krize poukázala i na jejich rizika. Přesto nelze reality jednou pro vždy zatracovat.

Zajímavou byť rizikovější investici představuje půda. Řadu zajímavých nabídek najde investor na serveru Pozemkového fondu. Kromě toho existuje v ČR snad jediný specializovaný web zaměřený na tuto problematiku www.farmy.cz. Podobná investice chce ovšem opět zkušenosti, nebo zkušeného poradce.

Obdobné je to v případě umění, uměleckých předmětů, ale také třeba investic do vína. Zdaleka ne o každý obraz či víno je zájem a klasické fondy pro drobné či menší investory, které by se zabývali podobnou investicí, neexistují.

Specifickou oblastí je investice do zlatých či stříbrných mincí, případně medailí. Některé z těchto mincí mají investiční podobu. Jsou tedy standardizované a investor (či sběratel?) de facto předem ví, co si kupuje. Záleží pak „jen“ na správném odhadu, kdy je koupit a prodat. I s ohledem na kurz dolaru k české měně.

Vždy je tedy třeba zvážit, zda má skutečně smysl zaměřit se na některé alternativní investice, a zda není lepší raději se kajícně vrátit k akciím, dluhopisům a fondům, které do akcií či dluhopisů investují. Navíc je zde ještě jiné riziko - do zlaté mince, uměleckého předmětu nebo vína, které máte jako investici, se můžete „zamilovat“ a promeškáte pak nejvhodnější dobu k jejich prodeji. Neúspěšná vinná investice se dá vypít. Je to ale to pravé, kvůli čemu jste do ní investovali?

Alternativní investice jsou tedy zajímavou příležitostí, jak provětrat investorovo portfolio a rozšířit jeho možnosti, mají ovšem svá specifika, která je třeba znát.


František Mašek, www.penize.cz

Pro členky klubu