Zajištěné investice: Jistota nemusí znamenat nízký výnos


Kdo se zajímá o investování, ví, že si sázka na jistotu a zajímavý výnos často protiřečí - za bezpečí se zkrátka platí. Takzvané strukturované investiční produkty, tedy prémiové vklady či dluhopisy, investiční certifikáty nebo zajištěné fondy, nabízejí garanci původní investice či vkladu a při příznivém vývoji trhů i poměrně zajímavý výnos.

Je lepší investovat do akcií, dluhopisů, nebo prostřednictvím podílových fondů do těchto aktiv a podílet se tak na růstu či poklesu akciových či jiných trhů, nebo vsadit na větší jistotu? Kdo očekává a požaduje vyšší výnos a je ochoten více riskovat, volí nejspíš první cestu. Opatrnější investoři zase preferují spíše nepřímou investici přes takzvané strukturované investiční produkty, jejichž výnos je odvozen od vývoje akciových trhů, směnných kurzů, cen komodit, či úrokových sazeb.

Mezi nejrozšířenější strukturované investiční produkty v ČR patří prémiové vklady a zajištěné fondy, ale počítáme mezi ně také strukturované dluhopisy či investiční certifikáty. Prodávají se obvykle v upisovacím období. Investor je může většinou koupit i později, nebo prodat dříve, než jsou splatné. Není to ale zadarmo. V prvém případě se za to platí přirážka, ve druhém – někdy i citelný – poplatek za zpětný odkup.

Zajištěné fondy

Podstata zajištěného fondu je jednoduchá. Jeho správce koupí za většinu peněz kvalitní dluhopisy, minimálně s investičním ratingem a za zbytek získaných peněz opce na rizikové investiční instrumenty. Často jde o akciové indexy, koše akcií, ale třeba i o komoditní indexy, či opce na vývoj kurzů vybraných měn.

Díky výnosům z kuponů kvalitních dluhopisů fond investorovi zajišťuje, že v nejhorším případě získá zpět investované peníze. A zásluhou rizikovějších instrumentů může dosáhnout fond za příznivé situace na trzích zajímavého výnosu. Jak již bylo řečeno, jistota něco stojí, a tak je výše výnosu zpravidla omezena participací na výnosu rizikových aktiv. To znamená, že je absolutní výnos limitován například max. 30-procentním zhodnocením za dobu trvání produktu (např. 5let), i kdyby se riziková aktiva zhodnotila třeba o 200 procent.

Prémiové vklady

Prémiové vklady zajišťují minimálně vrácení investované částky. Mají pevné datum splatnosti a jejich výnos je tvořen tzv. „prémií“. Umožňují podílet se na vývoji dynamických aktiv (akcií, měn, komodit a úrokových sazeb) bez rizika ztráty vložených prostředků. Například, bude-li kurz koruny k euru v určitém stanoveném pásmu, vydělá investor 3,5 procenta ročně. Prémiové vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů. Stejně jako u klasických spořicích účtů je i jejich výnos třeba zdanit 15 procenty.

Existují roční, ale také několikaleté prémiové vklady. Na rozdíl od zajištěných fondů nebývají u prémiových vkladů účtovány žádné vstupní poplatky.

Prémiové dluhopisy

Podobný charakter jako prémiové vklady mají prémiové dluhopisy. Jejich výnosy jsou závislé na vývoji dynamických aktiv (popsány viz. výše). Obvykle jsou ale vytvářeny na delší dobu. Také u těchto cenných papírů získá investor zpět alespoň investovanou částku. Cena, za kterou dluhopis kupujete, je tržní a může být odlišná od garantované jmenovité hodnoty. Výše výnosu je tedy pak závislá na výši dosažené „prémie“ a rozdílu kupní a garantované hodnoty dluhopisu. Pokud dluhopis vyplácí kupon (úrok), bývá zdaňován 15 procenty.

Investiční certifikáty

Také zisk či ztráta investičních certifikátů vychází z vývoje podkladového aktiva, na které jsou vázány. Jde vlastně o dluhový cenný papír, který nejčastěji vydávají banky. Certifikáty lze koupit a prodat na burze, nebo přes jejich emitenta.
Jejich podkladovým aktivem může být cokoliv, co lze měřit – akcie, dluhopisy, různé indexy, úrokové sazby, komodity. Je přitom možné spekulovat na jejich růst či pokles.

Vedle jednodušších – indexových a garantovaných certifikátů existují složitěji konstruované basket turbo, bonus a diskontní certifikáty. Vyplatí se dobře vědět, co si vlastně kupujete.

František Mašek, www.penize.cz

Pro členky klubu