Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Emise
Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v případě potřeby kapitál. Emisí se také často rozumí objem cenných papírů vydaných v rámci jedné emise, tedy objem emise.

Emitent
Vydavatel cenných papírů.

ETF (Exchange Traded Funds)
Cenné papíry těchto fondů se obchodují na burzách stejně jako akcie. Investoři mohou být jak „long“ tak „short“, čímž ETF poskytují možnost zajistit se (hedge) proti tržnímu poklesu. Většina ETF se pokouší kopírovat hlavní akciové indexy, jako S&P500 nebo Hang Seng, ale i indexy sektorů jako jsou technologie, farmacie nebo indexy komodit jako je zlato, ropa a nebo přímo jednotlivých regionů jako je Čína nebo Brazílie.

Pro členky klubu