Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Kurz podílového listu (cena podílového listu)
Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je tato hodnota obvykle shodná s hodnotou majetku fondu (NAV – Net Asset Value) připadajícího na jeden podílový list.

Kolektivní investování
Shromažďování peněžních prostředků od předem neurčitého a neomezeného okruhu právnických a fyzických osob za účelem jejich použití k investování na základě principu diverzifikace rizika a způsoby, které dovoluje zákon.

Kotace
Zveřejnění aktuálních nákupních a prodejních cen investičního nástroje. Kotace představuje nejvyšší momentálně nabízenou cenu na nákup (bid) a nejnižší momentálně nabízenou cenu na prodej (offer)

Kupón
Cenný papír na doručitele pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu. Na každém z kupónů dluhopisu musí být vyznačeno, jaké právo je s ním spojeno, a u zaknihovaného dluhopisu rozhodný den.

Kupón dluhopisu
Část cenného papíru (odstřižený kupon/strip). Může být i jako samostatně obchodovatelný cenný papír. Nese úrokové riziko. Při inkasu výnosu kuponu je nutno počítat s daní.

Pro členky klubu