Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Hedging/hedge
Snížení rizika (zajištění proti riziku) původní investice (nebo své vlastní produkce) zakoupením investičního nástroje s opačnou korelací k zajišťovanému riziku.

Hlasovací právo
Právo akcionáře coby spolumajitele společnosti. Uplatňuje je na valné hromadě. Počet jeho hlasů odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti.

Hypotéční zástavní list (HZL)
Dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Tyto listy může vydávat jen banka, která má povolení ČNB. Výnos je osvobozen od daně z příjmů (stav v r. 2009).

Pro členky klubu