Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Ukazatele finanční hospodářské
Standardní ukazatele z finanční podnikové praxe. Využívají se hlavně při podnikovém či sektorovém porovnávání za více období. Podkladem je rozvaha a výsledovka za historická období do analýzy zahrnutá. Ke zlepšení vypovídací schopnosti musí být jednotlivé ukazatele dále tříděny nebo jiné ukazatele naopak za účelem jasnějšího vysvětlení přidány. Vypovídací schopnost analýzy sestavené na základě ukazatelů se zvyšuje použitím systémů ukazatelů, neboť ten v sobě absorbuje systematiku a vylučuje samovolné rozhodování o tom, jaké ukazatele v analýze zahrnout a jaké ne.

Pro členky klubu