Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Právnickou osoba, která vznikla s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry nemůže dostát svým závazkům vůči zákazníkům a nejsou vyhlídky, že by se jeho situace zlepšila.

Pro členky klubu