Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Min/Max performance
Min/Max performancí se rozumí nejvyšší výnos v % p.a. a nejnižší výnos v % p.a. fondu v příslušném účetním roce, hodnoty odpovídají výnosům při reinvestici výplaty.

Majetek fondu
Hodnota majetku je vypočítávána na základě tržní hodnoty všech aktiv obsažených v portfoliu fondu k danému datu.

MIFID
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je zkratkou označující Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů. MiFID přinesl další regulaci poskytování investičních služeb (např. upravuje nová pravidla týkající se provádění pokynů zákazníků, kategorizaci zákazníků, informační povinnosti vůči zákazníkům atd.).

Makléř
Fyzická osoba, se zvláštním oprávněním (licencí), která má může technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry. Každá společnost, která je obchodníkem s cennými papíry, může provádět obchody pouze prostřednictvím makléře.

Míra obratu portfolia (PTR)
Míra (rychlost) obratu portfolia (portfolio turnover rate) měří množství obchodů během sledovaného období (obyčejně roku).

Měnové riziko
riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy. Podstupují ho investoři, jestliže vlastní cenné papíry v cizí měně a pokud její kurz klesá.

Pro členky klubu