Damsky Investicni Klub

Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Likvidita
Možnost proměnit aktiva na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

Limit (order)
Stanovení maximální nákupní, nebo minimální prodejní ceny kupujícím či prodávajícím (zejména u burzovních příkazů).

LONG pozice
Pozice investora (kupujícího), který se domnívá, že hodnota podkladového aktiva poroste, a proto má nakoupeno

Lot
Minimální obchodovatelné množství cenných papírů (jiných investičních nástrojů) v rámci obchodování na daném trhu (používá se např. na Burze cenných papírů Praha v segmentu SPAD).

Pro členky klubu